Struktura

Rada Programowa:

Przewodnicząca – prof. dr hab. Anna Grzegorczyk z Zakładu Semiotyki Kultury Instytutu Kulturoznawstwa UAM;

prof. dr hab. Jan Grad z Zakładu Uczestnictwa w Kulturze Instytutu Kulturoznawstwa UAM;

bp prof. dr hab. Marek Jędraszewski z Zakładu Filozofii Chrześcijańskiej Wydziału Teologicznego UAM;

prof. dr hab. Andrzej Przyłębski z Zakładu Historii Filozofii Instytutu Filozofii UAM;

prof. dr hab. Jacek Sójka z Zakładu Etyki Gospodarczej Instytutu Kulturoznawstwa UAM;

dr Elżbieta Adamiak z Zakładu Teologii Fundamentalnej i Dogmatycznej Wydziału Teologicznego UAM;

dr Małgorzata Grzywacz z Zakładu Kultury Krajów Niemieckiego Obszaru Językowego Instytutu Filologii Germańskiej UAM;

dr hab. Mirosław Loba z Zakładu Literatur Romańskich Instytutu Filologii Romańskiej UAM.

Patronat i członkowie honorowi:

Patronat honorowy nad Centrum Badań im. Edyty Stein objął JM Rektor UAM prof. dr hab. Stanisław Lorenc.

Członkami honorowymi Centrum Badań im. Edyty Stein zostali:

s. Immakulata Adamska OCD – zasłużona tłumaczka dzieł Edyty Stein na język polski i autorka wielu o niej książek;

dr Hanna Suchocka – ambasador Polski przy Stolicy Apostolskiej;

Maja Komorowska – aktorka. Stali współpracownicy Rady:

prof. dr hab. Andrzej Grzegorczyk – Uniwersytet Warszawski;

prof. dr hab. Izabela Jaruzelska – Uniwersytet Warszawski;

prof. dr hab. Jerzy Kopania – Uniwersytet w Białymstoku;

prof. dr hab. Iwona Lorenc- Uniwersytet Warszawski;

prof. dr hab. Andrzej Półtawski – Uniwersytet Jagielloński;

prof. dr hab. Ewa Rewers – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza;

prof. dr hab. Lech Witkowski – Uniwersytet Jagielloński;

dr Mirosław Adamczyk – Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu;

dr Monika Oliwa-Ciesielska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza;

dr Teresa Gierszewska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza;

dr Agnieszka Rybicka – Stowarzyszenie Edyty Stein we Wrocławiu;

o. Wojciech Ciak OCD – dyrektor Instytutu Duchowości Carmelitanum w Poznaniu;

mgr Elżbieta Dobrowolska-Kasza – etnograf;

Małgorzata Musierowicz – pisarka;

ks. Tadeusz Raszyk – proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Poznaniu;

o. Władysław Wołoszyn – Ośrodek Kultury Chrześcijańskiej przy kościele oo. Jezuitów w Poznaniu;

o. Ernest Zielonka OCD – Stowarzyszenie Anima Europae, Rzym, prezes Centrum Duchowości Karmelitańskiej, Poznań.

Sekretariat :

Sekretarz naukowy:

dr Małgorzata Grzywacz, Instytut Filologii Germańskiej UAM, Instytut Duchowości Carmelitanum w Poznaniu;

Sekretarz administracyjny:

mgr Katarzyna Machtyl, Instytut Kulturoznawstwa UAM.

Od 18 listopada 2003 działa na Wydziale Nauk Społecznych UAM biblioteka Centrum