1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 1 listopada 2020 r.

prof. dr hab. Andrzej Półtawski

 

 

Okazuje się więc, że mamy tylko dwie możliwości: zaprzeczyć wraz z postmodernistami istnieniu wszelkiego

sensu i wszelkiej prawdy lub przyjąć Boga jako jej gwaranta.

 

Andrzej Półtawski, Racjonalność filozofii Edyty Stein

Z głębokim żalem przyjęliśmy informację o śmierci prof. dr hab. Andrzeja Półtawskiego – filozofa fenomenologa, autora wybitnych dzieł z zakresu antropologii filozoficznej i personalizmu chrześcijańskiego; wspaniałego i szlachetnego człowieka, który swoim życiem dał świadectwo odwagi, prawdziwości głoszonych poglądów oraz głębi reprezentowanych opcji myślowych; wieloletniego przyjaciela Centrum Badań im. Edyty Stein, z którym współpracował jako autor, prelegent, recenzent, członek rad naukowych przy czasopiśmie i serii wydawniczej, zawsze chętnie udzielając nam swojego wsparcia, porady, mądrości. Pozostajemy wdzięczni, że mogliśmy czerpać z głębi Jego myśli, i zaszczyceni, że dane nam było wspólnie prowadzić refleksję nad kluczowymi fenomenami egzystencji ludzkiej.

Pamięć o Profesorze i inspirujące bogactwo Jego dzieła będzie trwać, mimo iż nie ma Go już wśród nas. Rodzinie i wszystkim bliskim Profesora składamy najszczersze wyrazy współczucia, a Jego duszę polecamy miłosiernemu Bogu w naszych modlitwach.

 

Rada Naukowa Centrum Badań im. Edyty Stein