fen_daru
 

Fenomen daru

Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2004

Red. A. Grzegorczyk, J. Grad, R. Koschany

 

Spis treści:

 • OD DARU DO PREZENTU
 • Anna Świderkówna, Biblijna tajemnica daru
 • Wojciech Józef Burszta, Tajemnice kultury – zagadka daru
 • Jan Grad, Kulturowy status daru
 • Elżbieta Dobrowolska-Kasza, Ambiwalentny dar pragnienia. Antropogenetyczne uwikłania myśli Rene Girarda
 • Izolda Topp, Od daru do prezentu. O przemianach postaci św. Mikołaja w kulturze
 • FENOMEN(OLOGIA) DARU
 • Mirosław Loba, Dar, przebaczenie i rozpoznanie
 • Agata Bielik-Robson, Trujący prezent Jacques’a Derridy. Od krytyki do fenomenologii daru
 • Patrycja Tomczak, Dar bez bycia. O Marionowskiej hermeneutyce daru
 • Iwona Lorenc, Świat jako dar i jako zadanie. O fenomenologii doświadczenia estetycznego
 • DAR W DIALOGU
 • Marek Jędraszewski, Twarz jako warunek daru w filozofii Emmanuela Levinasa
 • Katarzyna Dzikowska, Gdzie jest dar? Próba odpowiedzi inspirowana zasadą dialogiczną Martina Bubera
 • Małgorzata Grzywacz, Pamiętać o darze. Memoria z perspektywy badań nad protestantyzmem
 • Halina Chałacińska-Wiertelak, Ikona i krzyż w antropologii prawosławnej
 • DAR Z SIEBIE
 • Renata Grzegorczykowi, Pojęcie „ofiary” w polu semantycznym „dawania”. Rozumienie ofiary w chrześcijaństwie
 • Anna Suchańska, Fenomen daru w perspektywie psychologicznej
 • Anna Kotlarska-Michalska, Rodzina jako źródło wsparcia
 • Elżbieta Adamiak, Odnajdywanie siebie przez bezinteresowny dar z siebie. Jana Pawła II teologia kobiety
 • Tomasz Węcławski, Oddanie i wierność. Odkrycie przyszłości jako daru (królowania) Boga
 • Anna Grzegorczyk, Prawda jako dar w filozofii Edyty Stein