Fenomen ducha Europy

Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010

Red. D. Jewdokimow, M. Jędraszewski, M. Loba

 

Spis treści:

 • AKSJOLOGICZNA MAPA EUROPY
 • Andrzej Grzegorczyk, Europa wartości
 • Władysław Stróżewski, Globalizacja i świat wartości
 • Jerzy Kopania, Między Bogiem a przyrodą, czyli problem godności człowieka
 • Maria Małgorzata Baranowska, O duchu i istnieniu według Schelera
 • OD I KU JEDNOŚCI EUROPY
 • Jan Grad, Obyczaj jako podstawa średniowiecznej jedności europejskiej
 • Stefan Jurga, Idea uniwersytetu a jedność europejska
 • Izolda Topp, EUROPA i MARIA, dwanaście gwiazd i niewiasta na bestii. O kobiecych obliczach europejskości
 • PATRONI EUROPY
 • bp Marek Jędraszewski, Tchnąć nowego ducha w Stary Kontynent. Święci Patroni Europy
 • Anna Grzegorczyk, Europejskie konteksty Edyty Stein
 • Małgorzata Grzywacz, Europy Edyty Stein
 • KRYZYS DUCHA EUROPY?
 • Zbigniew Drozdowicz, L’esprit des Lumières. Kilka uwag wstępnych
 • Piotr Łaciak, Kryzys jako samozapomnienie subiektywności transcendentalnej
 • Andrzej Przyłębski, Europejska duchowość. Uwagi inspirowane Znanieckim i Gadamerem
 • Krzysztof Kropaczewski, Przegrana Boga? Problem Bożej obecności w historii w ujęciu Sergio Quinzio i Fiodora Dostojewskiego
 • Agnieszka Chwieduk, Być eurokatolikiem, czyli jak wierzyć „publicznie”, by nie zwariować „prywatnie”?
 • POGRANICZA EUROPY
 • Aleksander W. Mikołajczak, Latinitas i Cyrillianis polskie
 • Mirosław Loba, Na granicy języka, na brzegu prawdy. O poszukiwaniach europejskiego ducha
 • Katarzyna Kuczyńska-Koschany, Lew Szestow, Tadeusz Zieliński. Dwie inkarnacje toposu Aten i Jerozolimy
 • Dorota Jewdokimow, Rosja w i przeciw Europie
 • PAMIĘĆ EUROPY
 • Dagmara Drewniak, Ścieżki pamięci, duchowe drogi Europy w kanadyjskiej literaturze Holocaustu
 • Marcela Kościańczuk, Od winy do odpowiedzialności, czyli kilka słów o trudnej teraźniejszości Europy