fen_rad
 

Fenomen radości

Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007

Red. A. Grzegorczyk, J. Grad, P. Szkudlarek

 

Spis treści:

 • RADOŚĆ I HUMANISTYKA
 • Władysław Stróżowski, O radości
 • Mirosław Loba, Ponad radością ostatniego człowieka
 • Przemysław Rotengruber, Ja i inni. Dialektyka radości
 • Krzysztof Wieczorek, Radość z Nietzschego
 • Krzysztof Moraczewski, O myśli radosnej
 • Agnieszka Mikołajczuk, Uczucia „w rodzaju radości” w świetle danych języka polskiego (radość, szczęście, zadowolenie, wesołość)
 • RADOŚĆ I TEOLOGIA
 • Bp Marek Jędraszewski, Życie szczęśliwe według św. Augustyna
 • Anna Grzegorczyk, Radość istnienia według Edyty Stein
 • Monika Waluś, Radość jako wyznanie wiary. Perspektywa teologa
 • Ryszard Kozłowski, Radość jako dynamizm wewnętrznej przemiany człowieka
 • Bożena Muszkalska, Bóg kocha radosnych. Simcha muzyką wyrażana
 • RADOŚĆ I SZTUKA
 • Małgorzata Grzywacz, Radość Reguły – Reguła radości. O elementach duchowości benedyktyńskiej w twórczości Silji Walter
 • Tomasz Mizerkiewicz, Podmiot stworzony przez radość, czyli o pewnym bohaterze współczesnej polskiej literatury
 • Paulina Szkudlarek, Oblicza radości. Próba analizy ikonograficznej
 • Izolda Topp, O radości i jej uobecnieniu. Wokół ikony Bożego Narodzenia
 • Elżbieta Karolak, „Oda do radości”
 • RADOŚĆ I OBYCZAJ
 • Andrzej Przyłębski, Radość mego psa
 • Jacek Sobczak, Ramy prawne satyry politycznej
 • Jacek Wasilewski, Radość w popularnych piosenkach polskich
 • Paweł Banaś, O poniektórych radościach kolekcjonerstwa
 • Jan Grad, Radość i wesołość jako przejawy uczestnictwa w święcie. Święto jako zjawisko światopoglądowo-obyczajowe