fen_uni
 

Fenomen uniwersytetu

Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008

Red. A. Grzegorczyk, J. Sójka

 

Spis treści:

 • IDEA UNIWERSYTETU
 • Kazimierz Twardowski, O dostojeństwie Uniwersytetu
 • Władysław Stróżowski, O idei uniwersytetu
 • Marek Kręglewski, Mój uniwersytet
 • Bp Marek Jędraszewski, J.H. Newmana uniwersytet z ducha prawdy
 • Karol Tarnowski, Autorytet i uniwersytet
 • Elżbieta Wolicka, Posługa myślenia – Jana Pawła II idea uniwersytetu
 • FUNKCJE UNIWERSYTETU
 • Tadeusz Sławek, Uniwersytet, jego powaga i warunki
 • Piotr Gutowski, O potrzebie integracji wiedzy w wykształceniu uniwersyteckim i o znaczeniu relacji: mistrz – uczeń
 • Jacek Sójka, Społeczna odpowiedzialność uniwersytetu
 • TRADYCJE UNIWERSYTETU
 • Andrzej Przyłębski, Kryzys idei uniwersytetu. Rozważania inspirowane Humboldtem
 • Mirosław Loba, Uniwersytet po 1968 roku. Nadzieje i rozczarowania
 • Małgorzata Grzywacz, Uniwersytety Edyty Stein
 • TRANSFORMACJA UNIWERSYTETU
 • Agnieszka Woch-Juchacz, Uniwersytet w Europie Wiedzy
 • Waldemar Łazuga, Uczelnia przedsiębiorcza czy przedsiębiorstwo uczelniane?
 • Marek Kwiek, Fenomen (publicznych) uniwersytetów przedsiębiorczych w Europie. Szerszy kontekst