1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 24 stycznia 2023 r.

Jubileusz prof. Hanny Suchockiej

W dniu 20.01.2023 w Collegium Minus UAM odbyła się konferencja Konstytucja w demokratycznym państwie prawnym połączona z uroczystym jubileuszem prof. Hanny Suchockiej. Członkini naszego Centrum przyjęła mnóstwo zasłużonych laudacji, gratulacji, podczas których padały słowa nie tylko ciepłe, ale i mądre. Do tych słów pragniemy dołączyć i nasze, świadczące o głębokiej więzi między Jubilatką a naszym Centrum Badań im. Edyty Stein; więzi, która trawa nieprzerwanie od dwudziestu lat. Niech załączony list, skierowany do nas z okazji otwarcia Centrum przypomni jego początki, ale i wartości, które nam przewodzą i które są bliskie po dziś dzień naszej Jubilatce. Niech także załączone zdjęcia z okazji wizyty prof. Hanny Suchockiej w Centrum w 2005 roku jako ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej i obecnego Jej jubileuszu zepną klamrą naszą serdeczną i „wartościową” przyjaźń.