1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 20 paźdzernika 2013 r.

Konferencja Fenomen Edyty Stein – Das Phänomen Edith Stein

konferencja

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Centrum Badań im. Edyty Stein
we współpracy z Uniwersytetem w Rostocku (Instytut Filozofii) oraz Uniwersytetem Duisburg – Essen (Instytut Historyczny)
zapraszają na konferencję:

Fenomen Edyty Stein – Das Phänomen Edith Stein

Poznań 20-22.11.2013

Rektorat UAM, Sala Senatu

cbes

20.11.13 (środa)

14.00 – 14.45
Przywitanie zaproszonych gości przez Prof. dr hab. Annę Grzegorczyk – Dyrektor Centrum Badań im. Edyty Stein UAM
Otwarcie obrad przez J.M. Rektora UAM
Prof.  Hanna Suchocka (Poznań): Europa a świadectwo Edyty Stein
Teresa Budzisz Krzyżanowska: Edyta Stein w poezji i listach

14.45 – 16.15
Prof. Andrzej Półtawski (Kraków): Edyty Stein pojęcie filozofii
Prof. Władysław Stróżewski (Kraków): Istnienie i czas w nawiązaniu do metafizyki Edyty Stein
Dr Steffen Kluck (Rostock): Edith Stein als phänomenologische Ontologin
Dyskusja

16.15 – 16.45 Przerwa na kawę

16.45 – 17.45
Mgr Aleksandra Szulc (Szczecin): Stein i Heidegger – dwie fenomenologie
Prof. Andrzej Przyłębski (Poznań): Sceptycyzm Edyty Stein wobec filozofii Heideggera
Dyskusja

17.45 – 18.45
Dr Steffen Kammler (Rostock): Der soziale Leib – Phänomenologische Begegungen mit dem Anderen
Ks. Prof. dr hab. Jerzy Machnacz (Wrocław): Droga Edyty Stein – Od wczucia w człowieka do mistycznego zjednoczenia z Bogiem
Dyskusja

18.45 – 19.45
Dr Anna Karoń-Ostrowska (Kraków): Husserl i Edyta Stein – sekretarka czy partnerka intelektualna i duchowa?
Prof. Jacek Sójka (Poznań): Kontrowersje wokół postaci Edyty Stein
Dyskusja

21.11.13 (czwartek)

9.30 – 10.30
Abp prof. Marek Jędraszewski (Łódź, Poznań): Fenomenologia i modlitwa w refleksji Edyty Stein
Ks. dr Manfred Deselaers (Oświęcim): Edith Stein bringt die Erinnerung an die Shoa ins Zentrum der Kirche
Dyskusja

10.30 – 11.30
Prof. Jaromir Brejdak (Szczecin): Edyta Stein – od fenomenologii do mistyki świadectwa
Prof. Mirosław Loba (Poznań): Wierzyć według Edyty Stein i wierzyć dzisiaj
Dyskusja

11.30 – 12.00 Przerwa na kawę

12.00 – 13.00
Dr Marek Grubka OP (Liège): Duch Europy według Edyty Stein a projekt stowarzyszenia Espaces
Dr Nelli Przybylska (Szczecin): Odwaga świadomości. O francuskiej recepcji Edyty Stein
Dyskusja

13.00 – 14.30
Dr hab. Elżbieta Adamiak (Poznań): „Żadna kobieta nie jest tylko kobietą”. Edyty Stein teologiczna wizja roli kobiet w Kościele i w społeczeństwie
Dr Maria Małgorzata Baranowska (Kraków): O naturze i istocie kobiety
Mgr Anna Baranowska (Poznań): Znaczenie wiary dla realizacji kobiecego powołania
Dyskusja

14.30 – 15.30 Przerwa na obiad

15.30 –  16.30
Prof. Kazimierz Ilski (Poznań): Edyta Stein a Pseudo-Dionizy Areopagita
Mgr Kornelia Kołupajło (Poznań): Edith Stein als Wissenschaftlerin und deren Wissenschaftssprache
Dyskusja

16.30 – 17.00 Przerwa na kawę

17.00 – 18.00
Dr Agata Rybińska (Lublin): Niemcy czy Żydzi? Wrocławskie środowisko Edith Stein
Dr Małgorzata Grzywacz (Poznań): Pole eksperymentalne Warthegau. Shoah w okupowanej Wielkopolsce. Od świadectwa do upamiętniania. Glossy do pewnych tekstów Edyty Stein
Dyskusja

22.11.13 (piątek)

8.30 – 10.00
Prof. Markus Bernhardt (Duisburg-Essen): Geschichtsdidaktische Aspekte der Edith Stein Rezeption in Deutschland
Mgr Katarzyna Machtyl (Poznań): Uobecnienie czy reprezentacja? W stronę semiotycznej analizy przedstawień Edyty Stein w miejskiej ikonografii i cyberprzestrzeni
Dr Izolda Topp (Wrocław): Edyta Stein w pamięci Wrocławia
Dyskusja

10.00 – 10.15 Przerwa na kawę

10.15 – 11.15
Prof. Jan Grad (Poznań): Wokół świętości
Prof. Anna Grzegorczyk (Poznań): Edyta Stein w świetle ikony
Dyskusja

11.15 – 11.30 Podsumowanie i zakończenie konferencji