1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 15 paźdzernika 2012 r.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Fenomen mądrości”

Serdecznie zapraszamy na ogólnopolską konferencję naukową „Fenomen mądrości”, która odbędzie się w dniach 21 i 22 listopada 2012 w Sali Lubrańskiego, Collegium Minus, ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu. Poniżej prezentujemy program sesji:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Centrum Badań im. Edyty Stein
Program ramowy konferencji
FENOMEN MĄDROŚCI
Collegium Minus
Sala Lubrańskiego
Poznań, ul. Wieniawskiego 1

21.11.20129.30 – 10.00 – otwarcie konferencji przez Prorektora UAM Prof. dr. hab. Marka Nawrockiego i Dyrektor Centrum Badań im. Edyty Stein Prof. dr hab. Annę Grzegorczyk10.00 – 11.15
abp prof. Marek Jędraszewski: O mądrości u św. Ambrożego
prof. Władysław Stróżewski: Piotr Skarga o mądrości
dyskusja11.15 – 11.45 przerwa na kawę11.45 – 12.45
dr hab. Elżbieta Adamiak: Biblijne paradygmaty mądrości
prof. Kazimierz Ilski: Leczenie chorób hellenizmu. Przeciw tradycyjnej mądrości
dyskusja12.45 − 13.45
dr Izolda Topp: Mądrość, która tańczy. O Sofii – Mądrości Bożej w sztuce bizantyjskiej
dr Anna Loba: Christine de Pizan i Philippe de Mézières: podróż w poszukiwaniu mądrości
dyskusja13.45 – 14.30 przerwa na obiad

14.30 – 16.00
prof. Jerzy Kopania: Mądrość ciała
prof. Krzysztof Pawłowski: Miłość mądrości jako atopos
prof. Jacek Kaczmarek: Mądrość jako rozumienie świata
dyskusja

16.00 – 16.30 przerwa na kawę

16.30 – 17.00 (Sala Senatu UAM)
ks. dr Manfred Deselaers: Mądrość a pamięć o Auschwitz
17.00 – 18.00 Film o abp. Baraniaku „Zapomniane męczeństwo”, reż. Jolanta Hajdasz
dyskusja

22.11.2012

9.00 – 10.00
prof. Jan Grad: O tzw. mądrości ludowej
prof. Jacek Sójka: Mądre zarządzanie
dyskusja

10.00 – 11.30
o. dr Bernard Sawicki: Mnich świadkiem mądrości
dr Małgorzata Baranowska: Droga do mądrości. Według Hanny Malewskiej i nie tylko
mgr Piotr Jakubowski: Opowieść mądrości. Rzecz o narracyjnych zakończeniach
dyskusja

11.00 – 11.30 przerwa na kawę

11.30 – 13.00
dr Małgorzata Grzywacz: Gerharda Tersteegena mądrość serca
dr Zbyszek Dymarski: Kłopot z mądrością. Leszka Kołakowskiego poszukiwanie mędrca ery nowożytnej
prof. Anna Grzegorczyk: Dwa portrety mądrości – św. Teresa z Avila i św. Edyta Stein
dyskusja

13.00 – 13.30
Podsumowanie konferencji