Z_4
 

nr 4 (2008)

Red. M. Grzywacz, R. Koschany

 
 
 

Spis treści

 1. Jean-Marie Lustiger, Wprowadzenie do obrad Okrągłego Stołu o Edycie Stein w czasie spotkania katolików niemieckich (Katholikentag) w Saarbrücken 2006 (tłum. M. Grzywacz)
 2. Agata Rybińska, Augusta Stein – pomiędzy żydowską ortodoksją a liberalizmem
 3. Agata Rybińska, Modlitwa za zmarłego ojca – próba ustalenia prawdopodobnego tekstu i jego ewentualnego wpływu na religijność Edyty Stein
 4. Mariusz Rosik, Judaistyczne tło Modlitwy Pańskiej (Mt 6,9-13)
 5. Tamara Sztyma-Knasiecka, Problem tożsamości żydowskiej w twórczości artystów urodzonych na ziemiach polskich w XIX i XX w.
 6. Katarzyna Kuczyńska-Koschany, Słowa do ciszy. Poetyki Shoah w liryce polskiej (rekonesans)
 7. Małgorzata Grzywacz, Ku Jerozolimie. Poezja Gabriele Markus i Silji Walter w kontekście dialogu międzyreligijnego
 8. Gabriele Markus, Hommage à Edith Stein (wybór wierszy) (tłum. M. Grzywacz)
 9. Marcela Kościańczuk, Pomiędzy wewnętrzną strukturą a horyzontem wewnętrznym: o problematyce dialogu międzyreligijnego
 10. Harald Seubert, Filozofia Żydowska w XX wieku, główne wątki, podobieństwa i różnice (tłum. M. Grzywacz, M. Nurczyńska)
 11. Ryszard Krynicki, Miasto
 12. Tadeusz Sławek, Co między nami. O sztuce bycia razem
 13. Monika Oliwa-Ciesielska, Wyzwanie bezdomności
 14. Anna Grzegorczyk, Bezdomność duchowa