Z_5
 

Wielcy mistycy – wielkie przemiany

nr 5 (2009)

Red. A. Grzegorczyk, Marcela Kościańczuk

 
 
 

Spis treści:

 1. Władysław Stróżewski, TAK – TAK, NIE – NIE (kilka uwag o prawdzie)
 2. Władysław Stróżewski, Druga medytacja o wyzwoleniu przez prawdę
 3. Elżbieta Adamiak, Apostołka apostołów (Maria Magdalena)
 4. Henryk Romanik, Szaweł Paweł – człowiek w drodze bez końca
 5. Mirosław Loba, „Być szalonym innym rodzajem szaleństwa” – nowoczesna konwersja Błażeja Pascala
 6. Anna Loba, François René de Chateaubriand – geniusz chrześcijaństwa
 7. Teresa Jerzak-Gierszewska, Jana Henryka Newmana droga do Kościoła Katolickiego
 8. Remigiusz Ciesielski, Brat Albert – dzieje poznania siebie
 9. Dorota Jewdokimow, Ścieżka przemian duchowych Włodzimierza Sołowjowa
 10. Małgorzata Grzywacz, Duchowe poszukiwania Ewy von Tiele-Winckler
 11. Teresa Jerzak-Gierszewska, Gilbert Keith Chesterton. Defensor fidei
 12. Katarzyna Kuczyńska-Koschany, Metamorfoza jako „metanoja”. Rainer Maria Rilke
 13. Anna Grzegorczyk, Zachwycenie. Raissa i Jakub Maritain
 14. Bp Marek Jędraszewski, Stworzony dla Boga niepokój. Gabriel Marcel
 15. Eryk Pieszak, Między Wschodem a Zachodem. Johna Ching Hsiung droga do religijnego współ-milczenia
 16. Joanna Kicman, „Wszystko zaczęło się od obrazów”, czyli o tym, jak Clive Staples Lewis spotkał Wielkiego Lwa Aslana
 17. Marcela Kościańczuk, Jan Patočka – człowiek duchowy / filozof
 18. Anna Grzegorczyk, Droga na Górę św. Anny. Wanda Półtawska
 19. Justyna Kasza, Przyjmując chrzest każdego dnia. Endō Shūsaku wobec dylematów pisarza nawróconego
 20. Endō Shūsaku, Chrześcijaństwo i ja (tłum. J. Kasza)
 21. Patrycja Tomczak, Aaron Jan Maria od Krzyża. Kardynał Jean-Marie Lustiger
 22. Agnieszka Kaczmarek, Tomáš Halík – drogi wiary