Z_7
 

Kultura prawosławna

nr 7 (2011)

Red. D. Jewdokimow, B. Brzeziński, N. Przybylska

 
 
 

Spis treści:

 1. Sergiusz Chorużyj, HEZYCHAZM DZISIAJ: ASCEZA PRAWOSŁAWNA JAKO DZIEDZICTWO OGÓLNOCHRZEŚCIJAŃSKIE (tłum. Łukasz Leonkiewicz)
 2. Łukasz Leonkiewicz, RELACJA MIĘDZY BOGIEM A ŚWIATEM WEDŁUG ŚW. GRZEGORZA PALAMASA
 3. Kinga Nędza-Sikoniowska, CIAŁO W PRAWOSŁAWNEJ ANTROPOLOGII. PAWŁA FLORENSKIEGO DYSKUSJA ZE WSPÓŁCZESNYMI
 4. Aleksander S. Temkin, ONTOLOGIZACJA OBJAWIENIA, CZYLI SIEMIONA FRANKA KŁOPOTY Z (ROSYJSKIM) PANEM BOGIEM
 5. Boris Bobrinskoy, KRÓLESTWO BOŻE ZDOBYWA SIĘ SIŁĄ (tłum. Nelly Przybylska)
 6. Władimir A. Kotielnikow, APOKALIPTYKA I ESCHATOLOGIA U DOSTOJEWSKIEGO (tłum. Dorota Jewdokimow)
 7. Elżbieta Mikiciuk, „DUSZA ROSYJSKA” – „DUSZA PRAWOSŁAWNA” W KNIAZIU PATIOMKINIE TADEUSZA MICIŃSKIEGO
 8. Agnieszka Kulig, TARKOWSKIEGO ŚWIATY MIĘDZY – W POSZUKIWANIU NOWYCH DRÓG DUCHOWOŚCI
 9. Michael Plekon, TEOLOG BOSKIEGO PIĘKNA, ŻYCIE JAKO SŁUŻBA (tłum. Bartłomiej Brzeziński)
 10. Bartłomiej Brzeziński, ASCETA W WIELKIM MIEŚCIE. MONASTYCYZM UWEWNĘTRZNIONY PAULA EVDOKIMOVA
 11. Krzysztof J. Pawłowski, MONASTYCYZM UWEWNĘTRZNIONY. „Pustynia serca” jako powołanie życiowe
 12. Catherine de Hueck Doherty, SŁOWA Z PUSTYNI (tłum. Dorota Murawska)
 13. Elisabeth Behr-Sigel, KOBIETY W KOŚCIELE PRAWOSŁAWNYM (tłum. Bartłomiej Brzeziński)
 14. Christopher D’Aloisio, ELISABETH BEHR-SIGEL, OJCIEC W WIERZE (tłum. Bartłomiej Brzeziński)
 15. Sarah Hinlicky Wilson, MOJE PRYWATNE SPOTKANIE Z ELISABETH (tłum. Bartłomiej Brzeziński)
 16. Jarosław Charkiewicz, MIEJSCE IKONY W ŻYCIU LITURGICZNYM KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO I DUCHOWOŚCI WIERNYCH
 17. Katarzyna Machtyl, EPIFANIA TAJEMNICY I DENOTACJA W TRANSCENDENCJI. IKONA JAKO ZNAK SYMBOLICZNY
 18. Piotr Chomik, KOBIETA W IKONOGRAFII PRAWOSŁAWNEJ
 19. Michał Lubina, PRAWOSŁAWIE W CHINACH. ZARYS HISTORYCZNO-KULTUROWY
 20. Paulina Cynalewska-Kuczma, DREWNIANE CERKWIE KRÓLESTWA POLSKIEGO Z LAT 1890-1915 NA TLE POSZUKIWAŃ ROSYJSKIEGO STYLU NARODOWEGO
 21. Dorota Jewdokimow, KOŚCIÓŁ PRAWOSŁAWNY I EKUMENIZM. ZARYS PROBLEMATYKI.
 22. NOTY O AUTORACH