Cykle wykładów otwartych

CYKLE WYKŁADÓW CENTRUM BADAŃ IM. EDYTY STEIN I CENTRUM STUDIÓW OTWARTYCH UAM

SEMESTR LETNI 2015/2016

Z ZAGADNIEŃ KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

Rektorat UAM – Colllegium Minus, Sala im. Lubrańskiego, ul. Wieniawskiego 1

30.03.2016 (środa), godz.17.00
Prof. Kóčka-Krenz
Początki chrześcijaństwa w Państwie Piastów

13.04.2016 (środa), godz.17.00
Prof. Renata Rogozińska
Artystyczne aktualizacje Dobrej Nowiny w przestrzeniach nowych mediów.
Siła tradycji – moc nowoczesności.

20.04.2016 (środa), godz.17.00
Prof. Tomasz Jasiński
Chrzest Mieszka I

04.05.2016 (środa), godz.17.00
Prof. Andrzej Przyłębski
Bóg i chrześcijaństwo w filozofii idealistycznej

18.05.2016 (środa), godz.17.00
Prof. Kazimierz Ilski
Wielkie wędrówki ludów w opiniach Ojców Kościoła

SEMESTR LETNI 2014/2015

Z ZAGADNIEŃ KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ – seria I

Rektorat UAM – Colllegium Minus, Sala im. Lubrańskiego, ul. Wieniawskiego 1

04.03.2015 (środa), godz.17.00
Abp Prof. Marek Jędraszewski
Papieże z przydomkiem „Wielki”

18.03.2015 (środa), godz.17.00
Prof. Kazimierz Ilski
Ojcowie Kościoła w świecie polityki.

15.04.2015 (środa), godz.17.00
Prof. Hanna Suchocka
Mój Rzym, mój Watykan

22.04.2015 (środa), godz.17.00
Prof. Renata Rogozińska
Doświadczenia mistyczne i ich wyraz w sztuce współczesnej

13.05.2015 (środa), godz.17.00
Prof. Mirosław Loba
Chrześcijaństwo wobec zwierząt

20.05.2015 (środa), godz.17.00
Prof. Anna Grzegorczyk
Z powrotem do źródła. Perspektywa kultury chrześcijańskiej

SEMESTR ZIMOWY 2010/2011

Z DZIEJÓW I WSPÓŁCZESNOŚCI KULTURY ŻYDOWSKIEJ

Sala wykładowa Domu Studenckiego Jowita, ul. Zwierzyniecka 7

11.10.2010 (poniedziałek), godz.17.00
Prof. Norman Ravvin, Concordia Institute for Canadian Jewish Studies (Montreal, Canada)
Death in the Jewish Imagination: Ritual, Narrative and the Messianic Idea
Śmierć w wyobraźni żydowskiej: rytuał, narracja i idea mesjańska

Wykład w języku angielskim (dyskusja tłumaczona na j. polski)

18.10.2010 (poniedziałek), godz.17.00
Ks. dr hab. Waldemar Szczerbiński, Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie
Od judaizmu biblijnego do judaizmu współczesnego

8.11.2010 (poniedziałek), godz.17.00
Dr Rafał Witkowski, Instytut Historii UAM
Z dziejów ludności żydowskiej w Poznaniu

22.11.2010 (poniedziałek), godz.17.00
Dr Bartłomiej Krupa
Żydzi w literaturze polskiej po 1945 r.

6.12.2010 (poniedziałek), godz.17.00
Red. Zbigniew Pakuła, „Miasteczko Poznań”
Poznańscy Żydzi we współczesnym Izraelu

10.01.2010 (poniedziałek), godz.17.00
„Cenniejsze niż perły” – portrety kobiet żydowskich
– spotkanie autorskie z p. Bellą Szwarcman–Czarnotą, redaktorką „Midrasza”

24.01.2010 (poniedziałek), godz.17.00
Mgr Marcela Kościańczuk, Instytut Kulturoznawstwa
Żydzi mesjańscy

SEMESTR LETNI 2010

KOŚCIOŁY WSCHODNIE

Dr Bartłomiej Brzeziński Pejzaż duchowości wschodniej Izabela Murza Język Obecności w ikonie

Prof. dr hab. Renata Rogozińska Ikona w sztuce XX wieku

Ks. prot. Paweł Minajew Liturgia Kościoła wschodniego. Kościół wschodni w dialogu międzyreligijnym

Dr Krzysztof Kropaczewski Logika apokryfu w Mistrzu i Małgorzacie Michaiła Bułhakowa

Dr Teresa Gierszewska Kościół koptyjski – historia i współczesność

Dr Dorota Jewdokimow Staroobrzędowcy. Historia pewnego „Raskołu”

SEMESTR ZIMOWY 2009-2010

DR ELŻBIETA ADAMIAK KOBIETY W BIBLII

Ewa – teksty biblijne i historia ich oddziaływania na kobiety

Matriarchinie Izraela: Sara, Rebeka, Rachela i Lea

Prababki Jezusa: Tamar, Rahab, Rut, Batszeba

Febe, Junia i inne: Paweł i kobiety Powołania kobiet w Ewangeliach: pomiędzy Martą a Marią

Maria z Magdali – Apostołka Apostołów

Maryja – pierwsza wierząca Nowego Przymierza

SEMESTR

DR MAŁGORZATA GRZYWACZ