Współpraca

Zrealizowano m.in. następujące działania:

 

1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Fenomen Edyty Stein – Internationale Wissenschaftliche Konferenz Das Phänomen Edith Stein z partnerami z Uniwersytetu Essen-Duisburg oraz z Rostocku (Niemcy), przy wsparciu finansowym Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki

 

 

2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Fenomen chrześcijaństwa w XXI wieku – Internationale Wissenschaftliche Konferenz Das Phänomen des Christentums im 21. Jahrhundert przy współudziale Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu oraz Instytutu Historii Uniwersytetu Essen-Duisburg (Niemcy)

 

 

3. Centrum Badań im. Edyty Stein od 2017 roku współpracuje naukowo z Katedrą Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Szpitalem Klinicznym im. Przemienienia Pańskiego w Poznaniu. Najbardziej doniosłym efektem dotychczasowej współpracy są wspólnie organizowane konferencje naukowe, łączące perspektywę medyczną z humanistyczną. Dotychczas były to trzy ogólnopolskie sesje:   Fenomen rozmowy. Między humanistyką a medycyną (2017), Fenomen cierpienia. Między humanistyką a medycyną (2018) oraz Fenomen tego, co nadchodzi. Między humanistyką a medycyną (2019). Na rok 2020 planowana jest kolejna: Fenomen tego, co ludzkie. Między humanistyką a medycyną. Współpraca ta owocuje także wspólnie redagowanymi i wydawanymi tomami:  Fenomen rozmowy (2018), Fenomen cierpienia (2019). Obecnie trwają prace nad publikacją pokonferencyjną Fenomen tego, co nadchodzi.