Struktura

Rada Programowa:

Prof. dr hab. Anna Grzegorczyk – Dyrektor,  Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa

Prof. UAM dr hab. Małgorzata Grzywacz, sekretarz naukowa, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa

Prof. UAM dr hab. Jan Grad , Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa

Prof. dr hab. Kazimierz Ilski, Wydział Historii

Prof. dr hab.  Marek Jędraszewski , arcybiskup Krakowski

Prof. UAM dr hab. Mirosław Loba, Wydział Neofilologii

Prof. UAM dr hab. Jacek Sójka, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa

Prof. UAM dr hab. Hanna Suchocka, Wydział Prawa i Administracji

Prof. UAM dr hab. Jacek Zydorowicz, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa

Patronat i członkowie honorowi

Patronat honorowy nad Centrum Badań im. Edyty Stein objął w 2003 r. ówczesny rektor UAM, prof. dr hab. Stanisław Lorenc (1943-2020).

Członkowie honorowi:

Immakulata Adamska OCD (1922-2007) – zasłużona tłumaczka dzieł Edyty Stein na język polski i autorka wielu o niej książek;

Beata Matusik OCD- przeorysza Zakonu Karmelitanek Bosych z Bornego Sulinowa

Maja Komorowska – aktorka

Teresa Budzisz-Krzyżanowska – aktorka

Stali współpracownicy Rady:

Prof. Angela Ales Bello (Centro Italiano di Riserche Fenomenologiche)

Prof. Markus Bernhardt (Universität Duisburg-Essen)

Prof. Javier Sancho Fermin OCD (CITES Centro International Teresjano Sanjuanista de Avil)

Prof. Stanisław Grygiel (Papieski Uniwersytet Laterański w Rzymie)

Prof. Harald Seubert (Staatsunabhängige Theologische Hochschule Basel)

Prof. dr hab. Jerzy Kopania – Uniwersytet w Białymstoku;

Prof. dr hab. Iwona Lorenc- Uniwersytet Warszawski;

Prof. em.  dr hab. Andrzej Półtawski – Uniwersytet Jagielloński;

Prof. Władysław Stróżewski – Uniwersytet Jagielloński

Prof. Mirosław Adamczyk – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Prof. UAM dr Monika Oliwa-Ciesielska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza;

Dr Teresa Gierszewska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza;

Wojciech Ciak OCD – Zakon Karmelitów Bosych, Warszawa – Solec

Dr Justyna Kasza – filolog, japonista, Tokio

Ernest Zielonka OCD – Stowarzyszenie Anima Europae, Rzym

Sekretariat :

Sekretarz naukowa (od 2003):

Prof. UAM dr hab. Małgorzata Grzywacz, Instytut Kulturoznawstwa UAM

Sekretarz administracyjna:

Dr Katarzyna Machtyl, Instytut Kulturoznawstwa UAM

Redakcja wydawnictw:

Dr Piotr Jakubowski, Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa