Biografia

Edyty Stein – kalendarium

 • Urodziła się 12 października 1891 w niemieckim Wrocławiu (Breslau), w rodzinie żydowskiej; jej rodzice – Augusta z domu Courant i Zygfryd Stein;
 • 1897-1908 – uczęszczała do Viktoriaschule we Wrocławiu;
 • 1911 – matura z wyróżnieniem;
 • 1911-1913 – studia we Wrocławiu (germanistyka, historia, psychologia i filozofia);
 • 1913-1915 – studiuje w Getyndze, w szkole fenomenologicznej E. Husserla; poznaje M. Schelera, M. Heideggera, R. Ingardena, H. Lippsa, A. Reinacha,. H. Conrad-Martius – najwybitniejszych uczniów Husserla, a zarazem przedstawicieli klasycznej szkoły fenomenologicznej;
 • 1915 – państwowy egzamin nauczycielski; w trakcie pracy nad doktoratem, podczas I wojny światowej, przebywa w Hranicach na Morawach jako pielęgniarka z ramienia Niemieckiego Czerwonego Krzyża;
 • 1916 – obrona doktoratu u Edmunda Husserla na uniwersytecie we Fryburgu Bryzgowijskim: O zagadnieniu wczucia, z wynikiem summa cum laude;
 • 1916-1918 – praca jako prywatna asystentka Edmunda Husserla;
 • 1919-1923 – Edyta Stein rozwija nie tylko zainteresowania stricte filozoficzne, ale też polityczne; w 1919 roku wstępuje do Niemieckiej Partii Demokratycznej; zasiada w Prezydium Partii, zajmuje się sektorem filozofii i religii, a także sprawami kobiet;
 • 1921 – lektura Księgi Życia św. Teresy z Ávila – nawrócenie;
 • 1 stycznia 1922 – konwersja E. Stein na katolicyzm; chrzest katolicki, który odbył się w Bergzabern; świadkiem chrztu E. Stein zostaje Hedwig Conrad-Martius (protestantka) – również uczennica Husserla;
 • 1919-1923 – zerwanie bliskiej współpracy z Husserlem; oficjalny powód – brak zainteresowania Husserla jej pracą nad adiustacją jego dzieł; zerwanie relacji „służbowej” z Husserlem nie przekreśla jej starań o wszczęcie przewodu habilitacyjnego – są one długotrwałe, ale zakończone niepowodzeniem; Edyta Stein pisze i drukuje w „Rocznikach Fenomenologicznych” wydawanych przez Husserla – m.in. Fenomenologię Husserla a filozofię św. Tomasza z Akwinu czy Akt i potencja, w których konfrontacja tomizmu z fenomenologią stanie się podstawą jej summy filozoficznej: Byt skończony a byt wieczny;
 • 1923-1931 – praca nauczycielska w liceum żeńskim i seminarium nauczycielskim dominikanek w Spirze; przekłady, praca badawcza i pisarska; podróże z odczytami i wykładami po Niemczech i zagranicą;
 • 1931-1933 – zatrudniona na stanowisku docenta w Niemieckim Instytucie Pedagogiki Naukowej w Münster;
 • 1933 – zakaz nauczania; umocnienie się w decyzji odejścia „od świata”, życia społecznego;
 • 14 października 1933 – wstąpienie do klasztoru Karmelitanek w Kolonii, po 12 latach starania; w klasztorze otrzymuje zezwolenie na pracę naukową; pisze, m.in., swą summę: Byt skończony a byt wieczny, tłumaczy dzieło św. Tomasza z Akwinu Disputatae de veritate i Wiedzę Krzyża;
 • 21 kwietnia 1938 – śluby wieczyste;
 • 31. 12.1938 – przesiedlenie E. Stein do klasztoru w Echt w Holandii z powodu nasilających się represji w stosunku do Żydów;
 • 2 sierpnia 1942 – aresztowanie i wywózka do obozu w Westerbork;
 • 7 sierpnia 1942 – deportacja do obozu w Aschwitz-Birkenau;
 • 9 sierpnia 1942 – śmierć E. Stein w komorze gazowej, w Auschwitz-Birkenau;
 • 4 stycznia 1962 – otwarcie procesu beatyfikacyjnego przez arcybiskupa Kolonii Josepha Fringsa;
 • 1 maja 1987 – beatyfikacja E. Stein w Kolonii przez papieża Jana Pawła II;
 • 11 października 1998 – kanonizacja E. Stein w Rzymie przez papieża Jana Pawła II;
 • 1 października 1999 – ogłoszenie E. Stein współpatronką (obok. Św. Brygidy Szwedzkiej i św. Katarzyny ze Sieny) Europy przez papieża Jana Pawła II;