Cele

 1. Prowadzenie badań nad biografią i spuścizną naukową (filozoficzną i edukacyjną) Edyty Stein;
 2. Prowadzenie badań nad integracją europejską w perspektywie przesłania „Edyta Stein – współpatronką Europy”;
 3. Współpraca z międzynarodowym Stowarzyszeniem Anima Europae, którego założycielami są ambasadorowie Włoch, Niemiec, Szwecji i Polski przy Stolicy Apostolskiej oraz Rodzina Karmelu Terezjańskiego, Rodzina Dominikańska i Rodzina Zakonu Najświętszego Zbawiciela św. Brygidy;
 4. Współpraca z unijnym VII Programem Ramowym;
 5. Upowszechnianie edukacji w zakresie kultury ekumenicznej;
 6. Kontynuowanie badań nad filozofią dialogu;
 7. Rozszerzanie fenomenologicznej perspektywy filozoficznej;
 8. Opracowanie programu badawczego dotyczącego emancypacji kobiet i etosu kobiety współczesnej;
 9. Nakreślenie dialogu nauki i religii we współpracy z ISSR (International Society for Sciences and Religion).

Centrum Badań im. Edyty Stein zamierza realizować swe cele poprzez:

 1. Działalność kongresową, konferencyjną, programy edukacyjne i wernisaże eksponujące w szczególności sztukę i muzykę;
 2. Działalność wykładową promującą przede wszystkim wymiar ekumeniczny kultury (filozofię, literaturę, sztukę, muzykę, historię wyznań chrześcijańskich oraz dialogu międzyreligijnego);
 3. Działalność wydawniczą propagującą piśmiennictwo filozoficzne, edukacyjne oraz związane ze sztuką;
 4. Wspieranie i wyróżnianie najwybitniejszych osiągnięć osób prezentujących etos ekumeniczny;
 5. Popieranie utalentowanych osób i tworzenie warunków do ich kształcenia;
 6. Współpracę z innymi centrami badawczymi, fundacjami, stowarzyszeniami oraz osobami prawnymi i fizycznymi, działającymi w sferze kultury i sztuki, w kraju oraz za granicą;
 7. Współpracę ze stowarzyszeniami w kraju i poza jego granicami w zakresie pozyskiwania kontaktów dla rozwoju i upowszechniania działalności Centrum.