1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 15 grudnia 2010 r.

Cykl wykładów prof. zw. dr. hab. Andrzeja Przyłębskiego p.t. Filozofie polityczne niemieckiego idealizmu (Kant – Fichte – Hegel)

Serdecznie zapraszamy na cykl wykładów prof. zw. dr. hab. Andrzeja Przyłębskiego p.t. Filozofie polityczne niemieckiego idealizmu (Kant – Fichte – Hegel)

W wykładzie przedstawiona zostanie geneza i istota fenomenu kulturowego, jakim był klasyczny idealizm niemiecki (1 wykład), następnie charakterystyka Kanta myślenia o człowieku, społeczeństwie, historii i polityce (3-4 wykłady), Fichteańskie koncepcje wspólnoty narodowej i zamkniętego państwa handlowego, na tle jego ogólnej teorii filozoficznej, wyznaczonej przez prymat rozumu praktycznego (2-3 wykłady).

Wykład zakończy prezentacja Heglowskiej teorii etyczności, zawierającej filozofię państwa, społeczeństwa obywatelskiego oraz dziejów (3 wykłady). Trzy wykłady podsumowujące poświęcone będą aktualności tych koncepcji, w tym – obecności motywów i teorii wypracowanych przez w/w w późniejszych teoriach politycznych (Marks, Szkoła Frankfurcka, Habermas, Rawls, Heidegger, Gadamer i in.).

Wykłady (w wymiarze 30 godzin) odbywać się będą w semestrze letnim w sali A DS Jowita (ul. Zwierzyniecka) w czwartki w godz. 16.00- 17.30.

Punktacja ECTS: 4 p.