fen_duch
 

Fenomen duchowości

Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006

Red. A. Grzegorczyk, J. Sójka, R. Koschany

 

Spis treści:

 • DUCH – DUSZA – DUCHOWOŚĆ
 • Jan A. Kłoczowski, Czym jest duchowość? – kontekst religijny i historyczny
 • Renata Grzegorczykowi, Co o fenomenie duchowości mówi język?
 • Andrzej Grzegorczyk, Empiryczne wyróżnienie duchowości
 • Marek Jędraszewski, Duchowość człowieka jako zdolność wypowiadania posłuszeństwa zasadzie MF
 • DUCH I PSYCHE
 • Jerzy Kopania, Duchowość kartezjańska Andrzej Przyłębski, Pojęcie „ducha” w filozofii niemieckiej. Szkic problemu
 • Agata Bielik-Robson, Nauczyć się lęku: Kierkegaard i Hegel
 • Mirosław Loba, Duchowość w świetle psychoanalitycznej interpretacji języka
 • Agnieszka Doda, Powtórzenie jako warunek duchowego rozwoju
 • DUCH GOSPODARNOŚCI
 • Jacek Sójka, Duchowy wymiar zarządzania
 • Wiesław Banach, Znaczenie ducha gospodarności
 • Karol Prejna, Etyka biznesu a żydowski etos kapitalizmu
 • DUCHOWOŚĆ I LITERATURA
 • Dorota Jewdokimow, Zagadka „duszy rosyjskiej”. Próba analizy zjawiska
 • Aleksandra Chylewska, Duchowość karmelitańska a twórczość Gertrudy von Le Fort
 • Katarzyna Kuczyńska-Koschany, Poezja jako duchowość autonomiczna. O „Elegiach duinejskich” Rainera Marii Rilkego
 • DUCHOWOŚĆ I METANOIA
 • Izolda Topp, Kamień jako symbol, czyli o wtajemniczeniu w materię
 • Patrycja Tomczak, Czekać na Nieoczekiwane: metafora życia duchowego
 • Remigiusz T. Ciesielski, Duchowość braku oczekiwania
 • Agnieszka Kaczmarek, Charles Taylor wobec odwagi duchowości
 • Przemysław Rotengruber, Uczucie jako kategoria dialogowa
 • Anna Grzegorczyk, Prawda przemieniająca
 • W STRONĘ HUMANISTYKI TERAPEUTYCZNEJ
 • Halina Romanowska-Łakomy, Przekraczanie człowieczeństwa w stronę sacrum
 • Ewa Białek, Duchowość w psychosyntezie