1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 15 grudnia 2023 r.

Fenomen snu – podsumowanie

7. grudnia 2023 miały miejsce uroczyste obchody jubileuszu dwudziestolecia Centrum Badań im. Edyty Stein UAM. W przemówieniu otwierającym uroczystości Dyrektor CBES, prof. dr hab. Anna Grzegorczyk, skierowała słowa podziękowania do wszystkich, którzy współtworzyli Centrum: do obecnych władz uniwersytetu, dzięki którym ono trwa i ubiegłych, dzięki którym ono powstało, w szczególności wspominając śp. Rektora UAM – prof. dr hab. Stanisława Lorenza, a także śp. karmelitankę bosą s. Immakulatę Adamską, a więc tych, którzy pomogli w sposób formalny i duchowy je założyć. Gorące słowa podziękowania Dyrektor skierowała do Rady Naukowej Centrum, której grono pracowało i pracuje w różnych okolicznościach i przy różnych światopoglądowych przekonaniach, zgodnie z jego statutowym programem i przesłaniem Patronki –Edyty Stein, które pozwalają budować filozofię i działania oparte o dążenie do dialogu i prawdy.

Uroczystego otwarcia obchodów jubileuszu Centrum i towarzyszącej mu sesji „Fenomen snu” dokonał Prorektor prof. dr hab. Zbyszko Melosik, który w swoim przemówieniu zwrócił szczególną uwagę na otwartość badawczą Centrum przejawiającą się w dążeniu Centrum do wzmacniania dialogu europejskiego i pokojowych fundamentów uczestnictwa w kulturze. Zaakcentował także jego współpracę z rozmaitymi jednostkami badawczymi gromadzącymi badaczy reprezentujących różne dziedziny i dyscypliny naukowe, jak choćby nauki medyczne. Podkreślił też wyróżniającą się aktywność Centrum, obejmującą konsekwentną, nieprzerwaną działalność dwojakiego rodzaju: coroczną organizację ogólnopolskich konferencji naukowych z cyklu „Fenomeny” oraz działalność wydawniczą im poświęconą.

Przy okazji jubileuszu wręczono po raz pierwszy Laur Edyty Stein. Nagrodę przyznano Towarzystwu im. Edyty Stein we Wrocławiu za upowszechnianie naukowego i duchowego dziedzictwa swojej Patronki.

Podczas uroczystości jubileuszowych zastał uhonorowany medalem za zasługi dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza współpracujący z Centrum dr hab. med. Szczepan Cofta.

Obchodom jubileuszu towarzyszyła konferencja naukowa zorganizowana we współpracy z Katedrą Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Poznaniu oraz Polskim Towarzystwem Badań nad Snem. Tegoroczne obrady odbywały się pod hasłem „Fenomen snu”. Wygłoszono trzydzieści referatów, których dopełnieniem był koncert muzyki J. S. Bacha na instrumentach dawnych zatytułowany „Jego czysty świat pociągał mnie ku wnętrzu. Percepcja muzyki J. S. Bacha w myśli św. Edyty Stein” w wykonaniu dra Marka Skrukwy i prof. dr. hab. Marka Toporowskiego. Jubileuszowi Centrum towarzyszyła wrocławska wystawa „Edyty Stein portret własny” w aranżacji Profesorów Małgorzaty Grzywacz i Jacka Zydorowicza.

Konferencja Naukowa Fenomen snu – galeria zdjęć