fen_slowa
 

Fenomen słowa

Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009

Red. A. Grzegorczyk, M. Grzywacz, R. Koschany

 

Spis treści:

 • OD LOGOSU DO SŁOWA
 • Władysław Stróżowski, Bogactwo Logosu. Na marginesie wykładu Ojca Świętego Benedykta XVI na Uniwersytecie w Ratyzbonie (Regensburg) 12 IX 2006
 • Jadwiga Puzynina, Słowo w przestrzeni spotkania
 • bp Marek Jędraszewski, Myśl i słowo w poemacie Karola Wojtyły „Myśl jest przestrzenią dziwną”
 • ŚWIĘTE SŁOWA
 • Izolda Topp, Słowo jako symbol Elżbieta Adamiak, Słowo kobiet w świętych pismach. Analiza wybranych postaci ewangelicznych kobiet
 • Agnieszka Gicala, „Wszystko będzie dobrze” – fenomen jednego słowa u mistyczki Juliany z Norwich
 • Patrycja Tomczak, Ostatnia konwersja, czyli słowo męczennika
 • FILOZOFIE JĘZYKA
 • Iwona Lorenc, Milczenie języka w koncepcjach Lyotarda i Merleau-Ponty’ego
 • Nelli Przybylska, Asceza słowa w tekstach Jean-Louis Chrétien Michał Januszkiewicz, Bachtinowska antropologia słowa i jej implikacje dla humanistyki
 • Rafał Koschany, „Klocki do czytania”. Słowo u Waltera Benjamina
 • KONTEKSTY (MIĘDZY)KULTUROWE
 • Ewa Kosowska, Słowo i ‘słowo’. Na tropie kulturowych kontekstów
 • Dagmara Drewniak, Dico ergo sum – słowo jako element kształtowania tożsamości emigranta
 • Krzysztof Pawłowski, Ocalająca moc Słowa. Próba syntetycznego ujęcia
 • Agnieszka Krzemińska, Ciało i emocje w leksyce polskiej a koncepcja człowieka w tradycyjnej medycynie chińskiej
 • KRESY SŁOWA
 • Anna Legeżyńska, Misja i nuda. Dwie wizje awangardowej mitologii słowa poetyckiego
 • Małgorzata Grzywacz, Zdeprawowane Słowo. Ruchy religijne wspierające nazizm a przekaz biblijny
 • Mirosław Loba, Kres(y) słowa?