Fenomen Muzyki

Konferencja naukowa „Fenomen muzyki” 7-8.11.2011
Organizatorzy:
Centrum Badań im. Edyty Stein Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Katedra Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania
Laboratorium Myśli Muzycznej

Miejsce: Rektorat UAM, sala nr XVII, ul. Wieniawskiego 1

7.11.11 (poniedziałek)

9.30-9.45
przywitanie zaproszonych gości przez Prof. dr hab. Annę Grzegorczyk, Dyrektora Centrum Badań im. Edyty Stein
Otwarcie obrad przez J.M. Rektora UAM Prof. dr hab. Bronisława Marciniaka

Na dobry początek…niech zabrzmi muzyka …

9.45-11.30
Władysław Stróżewski (UJ), Logos muzyki
Marcin Krajewski (UW), Fenomen muzyki. Próba racjonalizacji
Krzysztof Moraczewski (UAM), Historia muzyki jako historia kultury
Dyskusja

11.30-12.00
Przerwa na kawę

12.00 -13.30
Piotr Podlipniak (UAM), Muzyka jako zjawisko bio-kulturowe
Ewa Schreiber (UAM), Filozofia słuchania. Pierre Schaeffer i koncepcja przedmiotu dźwiękowego
Marcin Poprawski (UAM), Rola wyobraźni w obcowaniu z dziełem muzycznym: współuczestnictwo i współtwórczość według Ingardena
Dyskusja

13.30-15.00 – obiad (catering)

15.00-16.00
Maciej Jabłoński (UAM), Ontologia muzyki w poezji przesądzona
Michał Bajer (US), Muzyka, dramat i dramatyczność na styku klasycyzmu i romantyzmu
Dyskusja

16.00-16.30
Przerwa na kawę

16.30-18.00
Anna Tenczyńska (UW), Fenomenalne opisy muzyki. Czego – i jak – słucha się w polskiej literaturze dwudziestowiecznej?
Małgorzata Okupnik (AM w Poznaniu), Promenady i obrazy. O muzyczności dzieła literackiego na przykładzie „Kładki nad czasem” Michała Głowińskiego
Małgorzata Baranowska (UJ), Fenomen ciszy
Dyskusja
Kolacja

8.11.2011 (Wtorek)

9.00-10.00
Małgorzata A. Szyszkowska (UW), Wsłuchiwanie się w muzyce: doświadczenie, ciało, emocje
Karolina Kizińska (UAM), Kompozytorka a społeczne hierarchie – próba ujęcia kulturoznawczego
dyskusja

10.00-11.30
Dariusz Czaja (UJ), Muzyka i śmierć. Rekolekcje orfejskie
Małgorzata Grzywacz (UAM), Przetrwać. Muzyka w codzienności obozów koncentracyjnych na terenach Rzeszy Niemieckiej do wybuchu II wojny światowej. Przykład Sachsenhausen
Mirosław Loba (UAM), Muzyka w „Łaskawych” Jonathana Littela
Dyskusja

11.30-12.00 Przerwa na kawę

12.00-13.30

Bożena Muszkalska (UWr), Pochodzenie i moc muzyki w żydowskiej myśli mistycznej
Izolda Topp (UWr), Muzyka i medytacja. O doświadczeniu religijnym jako technice ekstazy
Anna Grzegorczyk (UAM), Ikona i dźwięk w semantyce obecności
Dyskusja

Zakończenie konferencji

Od g. 13.40 Obiad (catering)