1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 20 paźdzernika 2014 r.

Ogólnopolską Konferencja Naukowa – Fenomen Dobra

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Centrum Badań im. Edyty Stein
zaprasza na

Ogólnopolską Konferencję Naukową

Fenomen Dobra

Poznań
27-28 listopada 2014
Rektorat UAM, ul. Wieniawskiego 1
sala nr XVII

27.11.2014 (czwartek)od godz. 8.45 Rejestracja uczestników9.30-9.45
Przywitanie zaproszonych gości przez prof. dr hab. Annę Grzegorczyk,
Dyrektor Centrum Badań im. Edyty Stein UAM
Otwarcie obrad przez JM Rektora UAM

9.45-10.45
prof. UŁ dr hab. Witold P. Glinkowski, Pytanie o dobro jako pytanie o człowieka
prof. UKW dr hab. Maciej Chlewicki, Fenomen moralności w późnej filozofii Kanta
Dyskusja

10.45-11.15 Przerwa na kawę

11.15-12.45
dr Agnieszka Wesołowska, Między fenomenologią i agatologią
dr Maria M. Baranowska, Piękno płaszczem dobra. Od Plotyna do Stróżewskiego i Tischnera
dr Cezary Kościelniak, Braterstwo, solidarność, dobro w kontekście „Dzienniczka” s. Faustyny Kowalskiej
Dyskusja

12.45-13.45 Przerwa na obiad

13.45-15.15
dr Patrycja Tomczak, „Czy może być co dobrego z Nazaretu?” (J 1,46). W perspektywie zwrotu etycznego
ks. prof. US dr hab. Andrzej Draguła, „Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?”. O możliwej reakcji na dobro
dr Joanna Kiersztejn, „Czynienie dobra” w nieprzychylnym świecie w ujęciu
1 Listu św. Piotra
Dyskusja

15.15-15.45 Przerwa na kawę

15.45-17.15
dr Grzegorz Pacewicz, Bezwzględny charakter dobra w Szkole Lwowsko-Warszawskiej: K. Twardowski, W. Tatarkiewicz, T. Czeżowski
dr Małgorzata Jankowska, Filozoficzne dekalogi. Dobro w ujęciu Andrzeja Grzegorczyka
dr Piotr Napierała, Oświeceniowo-humanistyczna wizja dobra i zła u Michaela Schmidta-Salomona
Dyskusja

17.15-18.45
dr Piotr Jakubowski, O dobrej literaturze
dr Agnieszka Doda-Wyszyńska, Dwa systemy dobra? – fenomen sprawności
dr Rafał Ilnicki, Fikcjozofia – odnajdywanie dobra w kulturze popularnej
Dyskusja

18.45-20.00
Fenomen dobra – komunikaty z badań
Moderacja: dr Małgorzata Jankowska, dr Piotr Jakubowski

mgr Jadwiga Guerrero van der Meijden, Rozumienie dobra i zła jako przedmiotów uczuć u św. Tomasza z Akwinu
mgr Magdalena Małecka, Dobroć uwalniająca z „gry w wartości”: o dekonstrukcji myślenia aksjologicznego
mgr Anna Kopeć, W obawie przed samozwątpieniem – dobro jako warunek autoidentyfikacji
mgr Rafał Lustig, Problematyka dobra w psychoterapii
mgr Barbara Żmuda, Poszanowanie godności człowieka jako wyznacznik dobrego życia
Dyskusja

28.11.2014 (piątek)

9.00-10.30
abp ks. prof. dr hab. Marek Jędraszewski, Obowiązek czynienia dobra według Karola Wojtyły
dr Jan Wadowski, Integralne rozumienie człowieka jako podstawa dyskusji etycznej
dr Justyna A. Melonowska, Dobro państwa czy państwo dobra? Rzecz o polityczności sumienia
Dyskusja

10.30-12.00
prof. UŚ dr hab. Danuta Ślęczek-Czakon, prof. UŚ dr hab. Tomasz Czakon, Wyobrażenia dobra w kodeksach etycznych firm
prof. UAM dr hab. Jacek Sójka, Dobro wspólne i wolny rynek. Czego uczy nas kryzys finansowy 2007-2009?
dr Michał Michalski, Ekonomia dobra czy zła? Ekonomiczno-gospodarcze paradoksy współczesności
Dyskusja

12.00-12.30 Przerwa na kawę

12.30-14.00
dr Małgorzata Grzywacz, Dobro w kontekstach III Rzeszy – refleksja wstępna
dr Małgorzata Okupnik, Dobra perspektywa. Etyczne i religijne aspekty taktyk wizualności w malarstwie Józefa Czapskiego
dr Małgorzata Chrząstowska, Fenomen dobra w perspektywie opieki hospicyjnej
dr Adam A. Dura, Sumienie i dobro: u podstaw realizacji dobra moralnego
Dyskusja

14.00-15.00
dr Izolda Topp, Dobro w obliczu próby. O współczesnych formach kuszenia
prof. dr hab. Anna Grzegorczyk, Doświadczenie wiary jako wydobywanie dobra
Dyskusja

Podsumowanie i zakończenie konferencji