1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 5 stycznia 2011 r.

Plan wykładów prof. zw. dr. hab. Andrzeja Przyłębskiego p.t. Filozofie polityczne niemieckiego idealizmu (Kant – Fichte – Hegel)

Przedstawiamy plan wykładów prof. zw. dr. hab. Andrzeja Przyłębskiego p.t. Filozofie polityczne niemieckiego idealizmu (Kant – Fichte – Hegel)

03.03.2011
Geneza i istota niemieckiego idealizmu jako fenomenu kulturowego

10.03.2011
Wprowadzenie do filozofii Kanta

17.03.2011
Antropologia Kanta na tle jego teorii społeczno-historycznej

24.03.2011
Kantowska teoria polityki

07.04.2011
Ogólne podstawy filozofii Fichtego

14.04.2011
Fichteańska idea wspólnoty narodowej oraz koncepcja zamkniętego
państwa handlowego

21.04.2011
Filozofia Hegla w jej procesie rozwojowym

28.04.2011
Heglowska teoria etyczności

05.05.2011
Heglowska filozofia państwa, społeczeństwa i historii

12.05.2011
Recepcja idei politycznych niemieckiego idealizmu: cz. 1. Marksizm

19.05.2011
Recepcja idei politycznych niemieckiego idealizmu: cz. 2. Faszyzm

26.05.2011
Aktualność politycznych koncepcji powstałych w niemieckim idealizmie:
cz. 1. Szkoła Frankfurcka

02.06.2011
Aktualność politycznych koncepcji powstałych w niemieckim idealizmie:
cz. 2. Filozofia hermeneutyczna

09.06.2011
Aktualność politycznych koncepcji powstałych w niemieckim idealizmie:
cz. 3. Rawlsa teoria sprawiedliwości

Wykłady (w wymiarze 30 godzin) odbywać się będą w semestrze letnim w sali A DS Jowita (ul. Zwierzyniecka) w godz. 16.00- 17.30.

Punktacja ECTS: 4 p.