Z-10
 

Fenomen mądrości

nr 10 (2013)

Red. E. Adamiak, A. Grzegorczyk, P. Jakubowski

 
 
 

Spis treści:

Oblicza mądrości

  1. Marek Jędraszewski: O mądrości u św. Ambrożego
  2. Anna Grzegorczyk: Dwie twarze – jedno oblicze mądrości. Św. Teresa z Avila i św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein)
  3. Władysław Stróżewski: Piotr Skarga o mądrości
  4. Małgorzata Grzywacz: Gerhard Tersteegen i jego ocena poglądów filozoficznych Fryderyka II. Rzecz o mądrości serca w dobie oświeconego rozumu
  5. Bernard Sawicki: Mnich świadkiem mądrości

Źródła mądrości

  1. Manfred Deselaers: Mądrość a pamięć o Auschwitz
  2. Jerzy Kopania: Bycie bliźnim jako powinność moralna
  3. Elżbieta Adamiak: Biblijne paradygmaty mądrości
  4. Marcela Kościańczuk: Czy wiedza wzroku to mądrość? Refleksje nad fragmentem Księgi Rodzaju
  5. Kazimierz Ilski: O leczeniu chorób hellenizmu
  6. Nelli Przybylska: Krytyka mądrości według Chantal Delsol

Aspekty mądrości

  1. Krzysztof Pawłowski: Miłośnik mądrości jako atopos
  2. Agnieszka Kulig: Mądrość samotności
  3. Piotr Jakubowski: Opowieść mądrości. Rzecz o narracyjnych zakończeniach
  4. Jan Grad: „Mądrej głowie dość dwie słowie”, czyli rzecz o mądrości ludowej
  5. Jacek Sójka: Mądrość w sferze etycznej refleksji nad gospodarką

Drogi (ku) mądrości

  1. Waldemar Szczerbiński: Abrahama Joshuy Heschela poszukiwanie mądrości
  2. Zbyszek Dymarski: Kłopot z mądrością. Leszka Kołakowskiego próba opisania nowoczesnego mędrca…
  3. Izolda Topp: Mądrość, która tańczy. Wokół Sofii-Mądrości Bożej z fresku w bułgarskiej Rile
  4. Anna Loba: Christine de Pizan i Philippe de Mézières: podróż w poszukiwaniu mądrości
  5. Małgorzata Baranowska: Droga do mądrości. Według Hanny Malewskiej

Recenzje

 1. Agnieszka Kaczmarek: Robotnicy jednego dzieła [Dariusz Rosiak, Człowiek o twardym karku. Historia księdza Romualda Jakuba Wekslera-Waszkinela, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2013]
 2. Aleksandra Kunce: Głos zaangażowany [Wielcy artyści ucieczek. Antologia tekstów o „Życiu i czasach Michaela K” J.M. Coetzeego w trzydziestą rocznicę publikacji powieści, red. P. Jakubowski, M. Jankowska, Ha!art, Kraków 2013]