Z_2
 

Wielcy mistycy w duchowych spotkaniach

nr 2 (2007)

Red. A. Grzegorczyk, Wojciech Ciak OCD

 
 
 

Spis treści

 1. Bp Marek Jędraszewski, „Późno Cię umiłowałem…” Św. Augustyna poszukiwania Boga
 2. Izolda Topp, Kiedy światłość służy jako droga. Św. Iwan Ryski
 3. Justyna Iwaszkiewicz, W miłości do Chrystusa i w trosce o dobro Kościoła. Św. Brygida Szwedzka – Patronka Europy Św.
 4. Brygida Szwedzka, Wybór Objawień (tłum. J. Iwaszkiewicz)
 5. Mirosław Loba, „Nigdy nie szukaj spoczynku…” Troska o siebie w pismach św. Katarzyny ze Sieny
 6. Agnieszka Gicala, Niewiedza to obłok. Przesłanie anonimowego Mistrza
 7. Małgorzata Grzywacz, „Odnajduję Boga wszędzie, gdzie chcę”. Św. Ignacego z Loyoli odkrycie ‘kontemplacji’ codzienności
 8. Wojciech Ciak, Rozwój modlitwy według św. Teresy od Jezusa Immakulata J. Adamska OCD, Lekcja metody według św. Jana od Krzyża
 9. Anna Grzegorczyk, Postawić na miłość. Karol de Foucauld
 10. Małgorzata Grzywacz, Od aktywizmu dnia powszechnego do kruchej szczęśliwości klauzury. Edyta Stein w kontekście jej czasów
 11. Anna Grzegorczyk, Mistyka codzienności. Św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein) Edyta Stein, Zawód mężczyzny i kobiety według natury i łaski [fragment] (tłum. I.J. Adamska OCD, M. Grzywacz)
 12. Małgorzata Grzywacz, Światło w ciemności. Dietricha Bonhoeffera radykalizm ewangeliczny
 13. Dietrich Bonhoeffer, Z listów więziennych do narzeczonej i przyjaciół (tłum. M. Grzywacz)
 14. Patrycja Tomczak, Mistyczka na progu Kościoła. Simone Weil
 15. Anna Grzegorczyk, Rajski Ptak. Matka Teresa z Kalkuty
 16. Remigiusz T. Ciesielski, Owoc z „drzewa Taizé”. Brat Roger przeor Taizé
 17. Jan Grzegorczyk, Zdziwienie. Wyprawa w świat księdza Jana Twardowskiego
 18. Prześwietlić obrazy Bożą obecnością – z Danutą Wawerską rozmawia Renata Rogozińska