Z_3
 

nr 3 (2008)

Red. A. Grzegorczyk, R. Koschany

 
 
 

Spis treści

 1. Władysław Stróżewski, Fenomenologia i hermeneutyka
 2. Anna Wierzbicka, Kazanie na Górze (tłum. M. Wiertlewska)
 3. Anna Wierzbicka, Modlitwa Pańska (tłum. M. Wiertlewska)
 4. Agnieszka Gicala, Dlaczego mistycy wznoszą oczy ku niebu? Rola schematów wyobrażeniowych w przekładzie
 5. Bernard Stevens, Zainteresowanie fenomenologią wśród filozofów szkoły Kioto (tłum. A. Żuchelkowska)
 6. Sylvain Isaac, „Basho” i jednostka u Nishidy (tłum. N. Przybylska)
 7. Agnieszka Kozyra, Nishida Kitarō a filozofia religii
 8. Anna Grzegorczyk, Edyta Stein w optyce interkulturowej
 9. Marianna Michałowska, Dziennik spotkań – fotografie Elżbiety Dzikowskiej
 10. Wspomnienie. Orędowniczka miłości i pojednania. S. Immakulata Adamska od Ducha Świętego (1922-2007) (A. Grzegorczyk)
 11. List od s. Immakulaty Adamskiej do Centrum Badań im. Edyty Stein