Z_6
 

nr 6 (2010)

Red. P. Jakubowski, R. Koschany

 
 
 

Spis treści:

AFRYKA TO LUDZIE

  1. Jarosław Różański OMI, Dlaczego i jak pomagać Afryce?
  2. Zdzisław Grad SVD, Woły, groby i królowie na Madagaskarze
  3. Jacek Jan Pawlik SVD, Towarzysz w radości, brat w trudzie, przyjaciel w prawdzie – Afryka oczami misjonarza
  4. Misjonarski bricolage – z ojcem Janem Kantym Stasińskim OCD rozmawiają Rafał Koschany i Piotr Jakubowski
  5. Małgorzata Kucharska-Grochocka, Kultura jako problem w refleksji teologicznej – działalność misyjna a współczesność
  6. Jacek Łapott, Afrykański obraz świata białych – między kultem cargo a postawą roszczeniową (na przykładzie Dogonów z Mali)
  7. Lucjan Buchalik, Rola pokrewieństwa żartów w tworzeniu się współczesnego społeczeństwa Burkinabe (Burkina Faso)
  8. Maciej Czeremski, Religijna kosmografia i kontrintuicyjna nadprzyrodzoność w systemie politycznym Jorubów

AFRYKA TO TEKSTY

  1. Janusz Krzywicki, Obraz Afryki i jej realia. Przypadek literatur afrykańskich
  2. Paulina Szkudlarek, Smutek tropików, radość sawanny. Alexander McCall Smith i „Kobieca Agencja Detektywistyczna Nr 1”
  3. Marcin Pacukiewicz, Nieobecność dzieła? Doświadczenie Afryki w „Jądrze ciemności” Josepha Conrada
  4. Katarzyna Kuczyńska-Koschany, Tekst zwany Afryką
  5. Piotr Jakubowski, Jak pisać, by nie kolaborować, jak czytać, by nie kolonizować?
  6. Paweł Średziński, Afryka i czarni Amerykanie a Marcus Garvey

RECENZJE I OMÓWIENIA

 1. Sven Lindqvist, Wytępić całe to bydło, 2009 (Rafał Koschany)
 2. Klaus Brinkbäumer, Afrykańska Odyseja, 2009 (Agnieszka Kaczmarek)
 3. Marcin Pacukiewicz, Dyskurs antropologiczny w pisarstwie Josepha Conrada, 2008 (Anna Grzegorczyk)