Z_8
 

Fenomen Muzyki

nr 8 (2012)

Red. A. Grzegorczyk, M. Grzywacz, K. Machtyl

 
 
 

Spis treści:

Wstęp

O fenomenie muzyki sensu largo – perspektywy filozofii i historii kultury

  1. Władysław Stróżewski, Logos muzyki
  2. Karol Berger, Po końcu historii muzyki, czyli starzy mistrzowie w supermarkecie kultur
  3. Krzysztof Moraczewski, Kulturowa analiza muzyki i historia kultury

Dzieło − twórca – odbiorca

  1. Piotr Podlipniak, Muzyka jako zjawisko biokulturowe
  2. Marcin Poprawski, Rola wyobraźni w obcowaniu z dziełem muzycznym: współuczestnictwo i współtwórczość
  3. Ewa Schreiber, Filozofia słuchania. Pierre Schaeffer i koncepcja przedmiotu dźwiękowego
  4. Franziska Thron, Hansa Zendera „zwrotna i przeciwstawna harmonia“ – oblicza kompozytorskiej recepcji filozofii Heraklita (tłum. Małgorzata Grzywacz)
  5. Karolina Kizińska, Kompozytorka a społeczne hierarchie – próba ujęcia kulturoznawczego

Muzyka w literaturze, literatura w muzyce

  1. Michał Bajer, Muzyka i teatralność. Iluzja w operze od Stendhala i Rossiniego do Wagnera
  2. Małgorzata Okupnik, Promenady i obrazki. O muzyczności dzieła literackiego (na przykładzie „Kładki nad czasem” Michała Głowińskiego)

Ciemny logos muzyki

  1. Małgorzata Grzywacz, Przetrwać. Muzyka w codzienności obozów koncentracyjnych na terenach Rzeszy Niemieckiej. Przykład Sachsenhausen
  2. Mirosław Loba, Muzyka w „Łaskawych” Jonathana Littela

Muzyka w doświadczeniu religijnym i mistycznym – światło fenomenu

  1. Br. Bernard (Łukasz) Sawicki OSB, Melodia – traktat o wcielonej łasce
  2. Maria Małgorzata Baranowska, Fenomen ciszy
  3. Izolda Topp, Muzyka i medytacja. O technikach ekstazy
  4. Bożena Muszkalska, Pochodzenie i moc muzyki w żydowskiej myśli mistycznej
  5. Anna Grzegorczyk, Ikona i muzyka w semantyce obecności

Noty o autorach