Z_9
 

Wobec śmierci

nr 9 (2012)

Red. A. Grzegorczyk, A. Kaczmarek

 
 
 

Spis treści:

Wstęp

Śmierć wobec filozofii

  1. Władysław Stróżewski, O doświadczeniu śmierci
  2. Anna Grzegorczyk, „Oścień śmierci” według Edyty Stein
  3. Jerzy Kopania, Etyczne konsekwencje zaniku świadomości bycia śmiertelnym/a>
  4. Andrzej Przyłębski, Miejsce fenomenu śmierci w ontologii fundamentalnej Martina Heideggera
  5. Wojciech Kaftański, Rozpacz jako życie w śmierci w myśli S0rena Kierkegaarda
  6. Piotr Jakubowski, Hermeneutyka umierania
  7. Nelli Przybylska, La mort apprivoisée contre l’éternité. L’antiquité et la contemporanéité selon Emil Cioran et Chantal Delsol

Literackie obrazy śmierci

  1. Tadeusz Sławek, Śmierć to Dialog. Edgar Allan Poe, Emily Dickinson i „podchodzenie” śmierci
  2. Ireneusz Ziemiński, Nieśmiertelność kosmiczna. Na marginesie powieści Tomasza Manna Wyznania hochsztaplera Feliksa Krulla
  3. Małgorzata Jankowska, Ars moriendi a skandal śmierci. Rozważania nad Ravelsteinem Saula Bellowa
  4. Marcela Kościańczuk, Odmiany śmierci i umierania w prozie Ignacego Karpowicza
  5. Katarzyna Thiel-Jańczuk, Jak umiera pisarz? Śmierci urojone (Morts imaginaires) Michela Schneidera jako nekrofikcje

Doświadczanie śmierci

  1. Ks. Antoni Bartoszek, W poszukiwaniu sensu śmierci dziecka. Z perspektywy chrześcijańskiej
  2. Tomasz Stawiszyński, Samobójstwo: śmierć jako przemiana radykalna
  3. Agnieszka Kaczmarek, Śmierć intelektualistki: Susan Sontag

Miejsca śmierci

  1. Izolda Topp, W poszukiwaniu sensu śmierci. O współczesnych zaświatach
  2. Małgorzata Nieszczerzewska, Ruiny architektury sakralnej. Śmierć miejsca – śmierć sacrum?
  3. Rafał Koschany, The category of accident in narratives about salvation from Extermination

Filmowa recepcja śmierci

  1. Małgorzata Okupnik, „Zmień moją żałobę w taniec”. O narracji filmowej Wima Wendersa
  2. Agnieszka Kulig, „Rytuały rodzinne” wobec śmierci w filmie

Wspomnienia

  1. Jan Grad, Krystyna Maria Zamiara (1940-2012) – życie oddane nauce
  2. Jacek Sójka, Jerzy Kmita – jakim Go zapamiętałem

Recenzje

  1. Piotr Jakubowski, Podnieść na siebie piszącą rękę
  2. Katarzyna Machtyl, Zapomniana sztuka leczenia. Hans-Georg Gadamer o humanistycznym wymiarze zdrowia i choroby
  3. Tomasz Wiśniewski, O „Nieśmiertelności”

Noty o autorach